MEGHÍVÓ

 

Tisztelt egyesületi tag!

 

A Rinya-Dráva Szövetség 2017. március 09-én tartja év eleji közgyűlését, mely Lábodon a Művelődési Házban kerül megrendezésre.

A közgyűlés fő témakörei az éves költségvetés elfogadása, a Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása, az alapszabály módosítása és tisztségviselő választás lesz.

 

Helyszín: 7551 Lábod, Kossuth Lajos u. 79.

Időpont: 2017. március 9. (csütörtök) 17:00 óra

 

Regisztráció: 16:30-tól.

 

Napirendi pontok:

 

1. Köszöntő

2. Tájékoztató a két közgyűlés közötti időszakról

3. 2017. évi költségvetés elfogadása

4. Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása

5. Tisztségviselő választás

6. Alapszabály módosítás

7. Egyebek

 

Kiegészítés a napirendi pontokhoz:

3. A 2017-es költségvetés tervezete mellékelve. Köszönjük a tagdíjak előre történő befizetését, ezt nagyon sokan megtették, segítséget jelentett ebben az átmeneti időszakban. A tagdíj befizetésére a közgyűlésen is lehetősége lesz annak, aki idáig még nem tette meg.

 

4. A legutolsó közgyűlés óta megkaptuk a támogató okiratot, sőt azóta már módosításra is került, amit a Helyi Fejlesztési Stratégiában is át kell vezetni. A Vidékfejlesztési Programot érintő determináció miatt az Akciócsoportok fejlesztési forrás kerete 15%-al, a működési forrás kerete 8%-al csökkent. Ehhez igazodva elkészítettünk egy változás listát, hogy a Stratégiát mely pontokon szükséges módosítani, ezt a listát és a forrás táblákat is mellékelem.

A kötelező módosítások átvezetésén kívül bármilyen egyéb érdemi módosításra is lehetőségünk van, ezért szeretnénk az igényeket ismét felmérni, hogy az igényekhez leginkább illeszkedő helyi pályázati felívásokat készíthessünk. A HFS elérhető a honlapunkról (www.rinyadrava.hu) várjuk hozzá a javaslatokat, ezért mellékelünk egy projekt adatlapot is, amin új igényeket lehet benyújtani.

 

5. Sajnos közvetlenül az őszi tisztújítás után Gujzer Tibor elnökségi tagunk elhalálozott ezért szükség van új elnökségi tag választására, vagy az alapszabályban az elnökség létszámának csökkentésére. Kérem, ha van javaslata elnökségi tag személyére, akkor jelölje előzetesen, vagy akár a helyszínen.

 

6. Az alapszabályban a bankszámla feletti rendelkezést szeretnénk hozzá igazítani az életszerűséghez, a jelenlegi szabályozás alapján az elnök-alelnök-munkaszervezet-vezető közül bármelyik két fő rendelkezhet együttesen a bankszámla felett. Ez alapján a bankkártya használata például nem volna alapszabályszerű, de több banki ügyben is az elnöknek cégszerűen kell aláírnia, ami pedig egyedül cégszerű és ezért ellentmondás keletkezik.

 

Amennyiben a közgyűlés a 17:00 órai összehíváskor nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést változatlan napirendi pontokkal 17:30 órára összehívom. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

A közgyűlésen tárgyalt napirendi pontokban a közgyűlés a jelenlévők egyszerű szótöbbségével fog dönteni. Az alapszabály módosításához és a tisztségviselő választáshoz azonban minősített többségű döntés kell, az összes szavazásra jogosult tag 50%+1 szavazata.

 

Kérem, amennyiben nem tud megjelenni a közgyűlésen, a határozatképesség érdekében szervezete képviseletéről meghatalmazással (a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével) gondoskodni szíveskedjék!

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Kelt.: Barcs, 2017. február 20.

Tisztelettel:

Traxler Balázs

elnök

 

A közgyűlés meghívó mellékletei a honlapunk Dokumentumtár - Egyesület menüjében érhetők el. 


2021. december
v h k sze cs p szo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2021. december
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa